Kuhmichel - Europe's leading blasting media distributor

Milieubescherming

Naast de economische doelen is de bescherming van het milieu een essentieel onderdeel van de bedrijfspolitiek van KUHMICHEL.
Daarbij hechten wij er grote waarde aan, dat de producten, die wij distribueren, zowel milieuvriendelijk geproduceerd, als gebruikt, als hergebruikt, als afgevoerd worden.

KUHMICHEL – Milieuvriendelijke productie van straal- en slijpmiddelen

Leveranciers
KUHMICHEL houdt bij de keuze van leveranciers rekening met hun milieuvoorschriften. Daarbij geven wij de voorkeur aan schone productiebedrijven.
Onze partner in Zuid-Afrika heeft een gesloten koelwatersysteem aangelegd en voorkomt zodoende, dat koelwater in het milieu terechtkomt. Door emissie metingen binnen het bedrijf wordt het naleven van de toegelaten emissiewaarden gegarandeerd. Het gevoelige thema radioactiviteit in straalmiddelen van metaal wordt hier door metingen van alle inkomende grondstoffen zeer serieus genomen. Verdachte grondstoffen komen niet in de productie. 

Onze Hongaarse producent van edelkorund, Motim, voldoet aan strenge eisen. Dit bedrijf heeft de Eco-certificering conform ISO 14001 door gevoerd en uitgebreide maatregelen genomen voor emissieprotectie, afvalvermijding en recycling van secundaire producten en afval stoffen.

Deskundige medewerkers van KUHMICHEL bezoeken en controleren regelmatig de productie.

Zuiveringsinstallaties
Bij de zuiveringsinstallaties waarmee KUHMICHEL samenwerkt, hechten wij bijzondere waarde aan de eco-certificering (DIN ISO 14001) en de certificering conform EMAS of de Duitse "Afvalverwijdering - vakbedrijf"-equivalent. 

KUHMICHEL – Milieuvriendelijk gebruik van straal- en slijpmiddelen

KUHMICHEL neemt een aantal maatregelen om te garanderen, dat onze hoogwaardige producten zo lang en efficiënt mogelijk gebruikt kunnen worden. Voor vele van onze straalmiddelen voeren wij regelmatig tests uit op standtijd en levensduur, zodat u onze producten zo lang mogelijk met optimaal rendement kunt inzetten.

Als bijkomende service voeren wij regelmatige en kosteloze procescontroles uit  en helpen wij u bij de optimalisatie van de installaties en de processen

KUHMICHEL – Milieuvriendelijke herverwerking van straal- en slijpmiddelen

Bescherming van het milieu eindigt voor ons niet als een straalmiddel het einde van zijn gebruiksduur heeft bereikt. Op verzoek nemen wij het verbruikte materiaal terug en herverwerken we het tot een nieuw product.

De KUHMICHEL- regeneraten uit straal- en slijpmiddelen zijn technisch gezien volledig ontwikkelde, succesvolle producten, die uw inkoopbudget aanzienlijk ontlasten en er bovendien toe bijdragen, dat natuurlijke hulpbronnen van onze aarde worden ontzien.

Meer informatie over KUHMICHEL het Recycling - Concept vindt u in het menupunt recycling en kunt u downloaden