Kuhmichel - Europe's leading blasting media distributor

REACH

Informatie over de EU verordening voor chemische stoffen (REACH)

Op 1 juni 2007 is de nieuwe EU verordening voor chemicaliën (REACH) van kracht geworden. REACH is een Europese verordening en daardoor direct geldig in alle lidstaten, zonder dat zij moet worden omgezet in nationaal recht. De verordening is van invloed op de hele distributieketen,  daarom moet er passende coöperatie en communicatie tussen leveranciers en klanten zijn.

Met de registratie / CLP-notification zijn volgende producten vastgelegd:

Normaalcorund (ook FeSi) Edelcorund (ook roze)
Gemengd corund SIBASIV
Gietijzergrit Staalstraalmiddel
RVS straalmiddel SIC
Keramische parels Draadkorrels

Organische straalmiddelen, garnet en glasparel/-granulaat vallen niet onder de Reach-VO!

Voor de hier niet genoemde producten kunt u contact met ons opnemen.

Contactpersoon voor REACH  Mej. Kerstin Knein.

Informatie over de lijst van verdachte stoffen (Substances of Very High Concern)

Wij bevestigen dat zich geen stof van de "Candidate List" in onze producten bevindt.

Een lijst van alle stoffen vindt u op de door ECHA gepubliceerde lijst, onder volgende link:
http://echa.europa.eu/chem_data/candidate_list_table_en.asp


Veiligheidsinformatiebladen in combinatie met REACH
Alle veiligheidsdatabladen zijn nu conform EG 1907/2006 beschikbaar.