Afgelopen week tekenenden 180 partijen het Nationale Grondstoffenakkoord. In dit akkoord staan afspraken hoe de Nederlandse economie te laten draaien op herbruikbare grondstoffen. Unilever neemt het voortouw en wil in 2025 alleen nog maar recyclebaar plastic gebruiken voor hun verpakkingen. Voor hergebruik is veel minder energie nodig dan voor het verwerken van nieuwe grondstoffen. Hierdoor worden er minder broeikasgassen uitgestoten en is het beter voor het milieu.

Staatssecretaris Dijksma (Infrastructuur en Milieu) benadrukt het belang van het akkoord: “We moeten af van de wegwerpcultuur en anders denken over grondstoffen en afval. Al bij het ontwerp van producten moet bedacht worden hoe de grondstoffen weer opnieuw gebruikt kunnen worden. Dit akkoord legt de basis voor deze recycle economie en is de beginstap om de verspilling van grondstoffen en de uitputting van onze aarde aan te pakken.”

Eén van de pijlers van Kuhmichel is duurzame productie, recycling en hergebruik van onze straalmiddelen en garnet. Kuhmichel helpt bij de herverwerking en recycling van:

  • Straalmiddelstof van Minerale- en metallische straalmiddelen.
  • Gebruikte keramische parels.
  • Gebruikt Garnet snijzand.
  • Super Garnet (D /E+/Indo).
  • Slijpstenen, keramisch gebonden.
  • Uitbraak van ovens uit de vuurvast – industrie.
  • Keramische- en metaal- poeders (bijv. plasmapoeders).
  • Materialen uit de productie van de slijpmiddelindustrie.

Bij erg veel klanten wordt het gebruikte garnet opgehaald. Ook veel gebruikt straalmiddel halen we op. Dit alles wordt daarna gewassen en gezeefd. Om zo te kunnen recyclen, verwerken en hergebruiken. Dit gebeurt in onze hoogwaardige Kuhmichel-recycle-fabriek in Duitsland. Volgens onze schattingen wordt er door deze recyclingactiviteiten jaarlijks ongeveer op 30.000 t CO2 bespaard.

Wilt u meer weten over recycling van uw Garnet? Neem contact op.