De eisen die aan machines en installaties in de levensmiddelen- industrie worden gesteld, zijn veel strenger dan in de standaard machinebouw. Voor de voedingsmiddelen en de farmaceutisch industrie zijn/worden de wet- en regelgeving aangescherpt. Dat betekent onder meer dat alle machines, die in contact komen met voedingsproducten, makkelijk te reinigen moeten zijn. van vervuilingen en microbiële besmettingen. Het ontwerp en het oppervlaktebehandelingsproces moet daarom aan wet- en regelgeving voldoen, vastgelegd in de  EDHG richtlijnen (European Hygienic Engineering and Design Group)

In Amerika gelden de regels al. In Nederland worden ze per januari 2017 van kracht:

  • Een glad oppervlak < Ra 0,8 mu is de EHEDG norm.
  • EN1672-2: Machines voor voedselbereiding / Algemene Basisregels / Deel 2: Hygiëne-eisen.
  • EN ISO 14159: Hygiënische eisen voor het ontwerpen van machines.
  • 2006/42EG: Machinerichtlijn.
  • Verordening (EG) 1935/2004: inzake materialen en voorwerpen t.b.v. levensmiddelen.

De reinigbaarheid van RVS wordt bepaald door de reinigbaarheid van de buitenste laag. Bij een gemiddelde ruwheid van < Ra 0,8 mu wordt een optimale reinigbaarheid bereikt. In de praktijk blijkt Ra 0,3 tot 0,6 mu te zijn Het bijzondere is dat een te glad oppervlak < Ra 0,3mu te glad is. Op dit te gladde opp. hechten micro-organismen en bepaalde vuilsoorten

Heeft u vragen over de straalmiddelen waarmee RVS volgens de EHEDG norm behandeld kunnen worden, neem contact met ons op.