Kwaliteitscontrole abrasief watersnijdenKuhmichel is continu bezig met het controleren en optimaliseren van de kwaliteit van het garnet, corund en abrasief voor het watersnijden en stralen.

Controle bij de winning

Afgelopen april bezochten we in China en India de bron van de winning van ons corund en garnet. Ons abrasief wordt niet gewonnen in de stilstaande meren maar aan de kusten van de zeeën. Abrasief dat vanuit de meren gewonnen wordt, blijft lang liggen en wordt hierdoor rond en niet meer scherpkantig. De kwaliteit gaat hierdoor naar beneden. Door het abrasief te winnen aan de kusten, spoelt er door de erosie van de zee continu grof en jong garnet aan. Dit abrasief heeft hoge snijeigenschappen en de afzeving is goed.

Kwaliteitscontrole op leveranciers

In nauwe samenwerking met Kuhmichel China hanteren we hoge kwaliteitseisen voor onze leveranciers. We hebben een kwaliteitscontrolesysteem geïmplementeerd waarin we de kwaliteit van het materiaal controleren en bekijken hoe het abrasief wordt gezeefd en gebroken.

Doordat we grip hebben op de kwaliteit vanaf de bron, kunnen we zorgen voor een gegarandeerde, hoogwaardige kwaliteit abrasief. Perfect geschikt voor uw waterstraalmachine of waterstraalsnijbank om een optimaal resultaat te krijgen voor het watersnijden!