Weer met volle teugen genoten van alle verhalen en kennis van de bezoekers en mede standhouders op de TIV in Venray!
Hierbij willen we graag een ieder bedanken die heeft bijgedragen aan deze succesvolle beurs voor ons.

beursvenraynov2013